fbpx
Nortte Oy

Miksi markkinointiin luodaan suunnitelmia? – 5 syytä luoda markkinointisuunnitelma

Siinäpä vasta kysymys. Vastauksia tähän löytyy moniakin. Ylipäätään suunnitelmien luominen asiaan kuin asiaan helpottaa hahmottamaan kokonaisuutta ja jäsentämään pienempiin palasiin. Markkinoinnissa suunnitelmallisuus kannattaa, vaikkakin extempore kokeilut saattavat tuoda yllättävän hyviä tuloksia. Voin kuitenkin avata tässä muutamaa ydin syytä, miksi markkinoinnille olisi hyvä luoda suunnitelma. 

Kohderyhmät ja kanavat

Jotta markkinointia osattaisiin tehdä oikeille henkilöille oikeissa paikoissa, tarvitaan suunnitelmallisuutta. Parhaiten markkinointi toimii, kun sitä tehdään oikeille kohderyhmille heidän käyttämissään kanavissa. Kohderyhmien tunteminen helpottaa markkinointiviestin ymmärtämistä vastaanottajissa. Mitä paremmin tunnet kohderyhmäsi, sitä paremmin saat luotua heidän arvostamaansa sisältöä. Suositeltavaa olisi tehdä markkinatutkimus, jonka tuloksista saadaan pohjaa sisällön luomiseen.

Tavoitteet ja tulokset

Kaikki markkinoinnissa perustuu siihen asetettuihin tavoitteisiin ja niistä saataviin tuloksiin. On huomattavasti helpompi päästä tavoitteisiin, kun ne on ensiksi asetettu. Tavoitteiden saavuttaminen helpottuu myös sillä, että luodaan selkeä ja konkreettinen suunnitelma, miten näihin tavoitteisiin pyritään pääsemään. Ilman selkeitä tavoitteita ei ole selvää, miksi markkinointia tehdään tai millaisia tuloksia sillä tulisi saada aikaiseksi.

Seuranta

Markkinoinnin tuloksien johtopäätöksistä voidaan tehdä suunnitelmia tulevaisuudelle. Markkinoinnin tulokset antavat viitteitä toimenpiteille, jotka ovat toimineet ja mitkä taas eivät ole olleet niin tehokkaita. Suunnitelman avulla on helpompi tarkastella edellisiä markkinointitoimenpiteitä ja jatkaa niiden käyttämistä, jotka ovat toimineet. Tuloksia kannattaa seurata jatkuvasti, jotta toimivat sisällöt ja kampanjat voidaan jalostaa ja heikosti selviytyneet karsia. Markkinoinnin vuosikello on hyvä työkalu suunnittelemiseen ja seurantaan. 

Aikataulu

Suunnitelmallisuus säästää aikaa ja vaivaa. Sen avulla ei tarvitse miettiä koko ajan seuraavaa markkinointitapaa tai uutta julkaisua jne. Myös turha stressi ja ahdistus poistuu, kun suunnitelmaan on kirjattu selkeät ohjeet mitä seuraavaksi markkinoinnin saralla tapahtuu. Myös markkinointitoimenpiteiden ja julkaisujen luominen helpottuu, kun ne voi luoda ja luonnostella valmiiksi julkaisua tai kampanjaa varten vaikkapa kaikki samalla kertaa. Aikataulu auttaa hahmottamaan niin pienemmät toimet, kuin isonkin kuvan. 

Resurssit ja budjetti

Yllättävät kulut. Markkinoinnin suunnittelun tulisi kattaa myös markkinointibudjetin laatimisen ja tulevat kulut sekä arvioidut tulot markkinoinnin tuloksena. Näin ollen yritykselle ei pitäisi tulla yhtäkkiä yllättäviä kulueriä, vaan ne on tarkkaan laskettu etukäteen ja niihin osataan varautua. Varsinkin pienemmissä yrityksissä yllättävät kuluerät voivat koitua suhteellisen haastaviksi yhdellä kertaa. Budjetin laatiminen ja sen toteutumisen seuranta auttaa hahmottamaan markkinoinnin hyötysuhteen siihen käytettävään raha- ja tuntimäärään. Myös käytettävissä olevat työtunnit ja muut resurssit kannattaa määrittää etukäteen.

Suunnitelmallisuus kannattaa

Markkinoinnin suunnittelu siis todellakin kannattaa ja siihen olisi hyvä panostaa jokaisen yrityksen. Näin säästetään monia resursseja ja osataan ennakoida myös tulevaa. Kuitenkin kaiken suunnittelun ohessa olisi hyvä jättää pieni tila ns. extemporelle eli kaikelle yllättäville ja nopeille trendeille ja ideoille, jotka nykypäivänä voivat olla jättimenestyksiä. Moni meistä on varmasti jo kerennyt huomata sosiaalisen median voiman ja nopeuden markkinoinnissa.