fbpx
Nortte Oy

Miten tekoälyä voi hyödyntää digimarkkinoinnissa?

Tekoäly on ottanut valtavan harppauksen kehityksessä ja sen käyttöä ei aina edes huomaakaan. Digitaalisen markkinoinnin maailmassa tekoäly on helpottanut automatisointia ja personointia huomattavasti. Tekoälyn avulla saadaan paljon informaatiota, jonka keräämiseen ihmisvoimin menisi paljon enemmän aikaa. Tämä artikkeli käsittelee tekoälyn hyödyntämistä digimarkkinoinnin apuna, kun mainonta tapahtuu nettisivujen ja sosiaalisen median avulla. 

Personoitu ja kohdennettu mainonta

Tekoälyn ja analytiikan avulla voidaan kohdentaa ja personoida mainoksia entistä tarkemmin. Käyttäjien selaushistorian ja mielenkiinnon kohteiden avulla saadaan luotua henkilökohtaisempia mainoksia ja tarjouksia.  Tekoäly mahdollistaa myös mainosten kohdentamisen hyvinkin tarkasti käyttäjän selaintoiminnan perusteella. Esimerkiksi vierailet tietyn vaatebrändin sivustolla ja etsit uutta kesämekkoa hintahaarukalla 100-150€. Myöhemmin saat personoituja mainoksia mekoista hintahaarukalla 100-150€ samaisen brändin kesämekosta, vieraillessasi uutissivustoilla. Myöhemmin avatessasi sähköpostin, olet saattanut saada henkilökohtaisen tarjouksen näistä samaisista kesämekoista tarjoukset-välilehdelle. 

Personoidun mainonnan avulla saadaan sitoutettua ja kohdennettua yrityksen mainontaa entistä paremmin. Tämä johtaa siihen, että todennäköisemmin yrityksen ROI, eli sijoitetun pääoman tuotto kasvaa. Kohdennettu mainonta helpottaa myös useiden eri ostajapersoonien hallintaa ja heidän ohjaamista oikeisiin kanaviin ostopolun eri vaiheissa. Myös asiakkaan kannalta personoidut mainokset ovat hyvä asia, sillä ne antavat 

Ennustava analytiikka

Tekoäly osaa tutkia aiempaa dataa ja asiakkaiden käyttäytymistä ja sen pohjalta luoda ennustuksia tulevista trendeistä sekä toistuvista tavoista ja kaavoista. Tekoälyn avulla saadaan luotua ja koottua dataa sellaiseen muotoon, josta se on helposti muunnettavissa markkinoinnillisiin tarkoituksiin ja sen avulla markkinoinnillisia tuloksia on entistä helpompi tulkita.

Ennustavan analytiikan avulla osataan varautua tulevaan ja suunnitella markkinointia tulevien trendien ja ostokäyttäytymisen mukaan. Analytiikka helpottaa myös kohderyhmien ja ostajapersoonien tarkempaa määrittämistä, sekä havaitsee mm. sosiaalisen median toimivia postausaikoja tilin seuraajille heidän aktiivisuusaikoihin pohjautuen. 

Asiakaspalvelu

Chatbotit ovat olleet jo joitakin vuosia käytössä ja niiden yleisyys nettisivuilla vaan kasvaa. Toki chatbottejen toiminta on kehittynyt entistä henkilökohtaisempaan ja personoidumpaan muotoon, niin kuin moni muukin tekoälytyökalu. Chatbotit osaavat etsiä tietoa sivustolta ja vastata asiakasta askarruttaviin kysymyksiin. Mikäli vastausta ei löydy, niin chatbot yhdistää usein osaavan asiakaspalvelijan vastaamaan asiakkaan kysymykseen.

Tekoälyn avulla asiakaspalvelu on nopeampaa ja vaivattomampaa. Chatbotit toimivat reaaliajassa ja osaavat vastata koko ajan entistä yksityiskohtaisempiin kysymyksiin. Myöskin henkilökunnan resurssit riittävät muuhun, kun ei tarvitse vastata kaikkiin asiakkaiden kysymyksiin. 

Sisällöntuotanto

Tämäkin artikkeli sai alkunsa tekoälyn avulla. Myöskin ohessa näkyvä kuva on tekoälyn tuotos. Sisällöntuotannossa tullaan näkemään tekoälyn luomaa sisältöä enenevissä määrin. Tekoälyn avulla saadaan luotua tekstejä, kuvia, visuaalisia elementtejä ja sosiaalisen median postausten raameja jo hyvinkin ammattimaiseen tyyliin ja pitkälle vietynä. Jo monien vuosien ajan tekoäly on ollut apuna mm. kuvien ja videoiden muokkaamisessa, mutta moni ei välttämättä ole kiinnittänyt huomiota, että nämä työkalut käyttävät apunaan tekoälyä. Nykypäivän tekoäly-työkalut ovat jo aivan omaa luokkaansa, kun kuvia voidaan luoda tyhjästä antamalla muutama kuvaileva sana. 

Sisällöntuotannossa tekoäly antaa apua ideoinnin ja luovuuden tueksi, sillä se osaa antaa ideoita, joita et välttämättä vielä ollut miettinyt. Kuitenkin omien ideoiden tai tekoälyltä saatujen ideoiden pohjalta kannattaa miettiä oman yrityksen omalaatuisuutta ja erottuvuustekijää. Sisällöntuotannon välineenä tekoäly nopeuttaa toimintaa huomattavasti. Artikkelin perusrunkoa ja tietosisältöä ei tarvitse keksiä alusta asti, vaan voit kysyä tekoälyltä siihen ehdotusta. 

Tekoäly tukee digimarkkinointia

Tekoälyn luoma sisältö ei ole 100% faktoihin pohjautuvaa ja loogista, joten olisi hyvä tarkastella sen luomaa sisältöä kriittisestä näkökulmasta. Tekoälyn luomat olettamukset ja tieto on suositeltavaa tarkastaa vielä luotettavista tietolähteistä. Suosittelen vähintään perehtymään tekoälyn hyödyntämiseen yrityksesi apuna oli kyse sitten markkinoinnista tai jostain ihan muusta. Tekoäly taipuu nykypäivänä niin moneen asiaan ja helpottaa sekä nopeuttaa työntekoa monilla aloilla, kun sitä osataan hyödyntää oikein.