fbpx
Nortte Oy

Kuinka tehdä kannattavaa some-markkinointia? – 7 vinkkiä

Sosiaalisen median markkinointi saattaa tuntua sekavalta, sillä kanavia ja sisältöjä on joka lähtöön. Kuinka saada yrityksen some-markkinoinnista kannattavaa ja arvoa tuottavaa? Somen tekeminen vaatii ajatusta sekä pitkäjänteisyyttä. Laadukas ja suunniteltu sisältö pitää potentiaaliset asiakkaat yrityksen parissa pitkäänkin. Parhaimmillaan saadaan luotua oma yhteisö yrityksen asiakkaiden keskuuteen

Tavoitteen ja kohderyhmän määritys

Kaikki kannattaa yrityksen aloittaa tavoitteen ja kohderyhmän määrittämisellä. Mitä konkreettisia tavoitteita sosiaalisen median markkinoinnilla halutaan saavuttaa? Tavoitteet voivat liittyä seuraajamääriin, myyntiin tai yhteydenottoihin. Kannattaa miettiä tarkkaan mikä tavoite yritykselle olisi realistinen. Kannattaa myös muistaa, että aluksi vaaditaan enemmän työtä, jotta oikea kohderyhmä löytää kanavasi pariin ja kiinnostuu sisällöstä. Kohderyhmät määräytyvät tuotteen tai palvelun kohderyhmän mukaan. Aluksi on hyvä tehdä tutkimusta ja analyysiä kohderyhmien käyttäytymisestä ja arvoista. Kannattaa muistaa, että yrityspuolenkin kaupankäynnissä päätösten takana ovat yksittäiset henkilöt.

Kanavien valinta

Kanavat määräytyvät pitkälti kohderyhmän mukaan. Erityisesti eri ikäryhmät käyttävät eri kanavia erilaisiin tarkoituksiin. Mikäli kohderyhmiä on useita, voidaan heille kohdentaa hiukan eri sisältöä eri kanaviin. Kanavien valinnassa kannattaa muistaa kanavien pääasiallinen käyttö. Esimerkiksi nuorempi ja vanhempi väestö käyttää Facebookia nykypäivänä eri tarkoituksiin. Myöskin Linkedin ja TikTok viestivät käyttäjilleen erilaista sanomaa. Oikeanlaisilla kanavavalinnoilla saavutetaan monikanavaisuuden hyödyt näkyvyydessä. Monikanavaisuus voi myös kääntyä itseään vastaan, jos kanavien kohderyhmiä ja tarkoituksia ei ole määritetty.

Kohdennettu sisältö 

Valittujen kohderyhmien sekä heille suotuisien kanavien valinnan jälkeen voidaan lähteä suunnittelemaan sisältöä. Parhaiten toimiva sisältö tuottaa lisäarvoa kohderyhmälle ja on rentoa. Jos sisältö on muista erottuvaa ja yrityksen brändin näköistä, jää se paremmin mieleen. Toki pyörää ei kannata keksiä uudelleen, mutta muilta saatuihin sisältöideoihin kannattaa lisätä joku oma pieni twisti.

Optimoitua sisältöä

Yhä useampi netin käyttäjä hakee tietoa nykyään hakukoneen ulkopuolelta. Vinkkejä, ohjeita ja inspiraatiota haetaan Googlen sijaan enenemissä määrin sosiaalisen median kanavista. Uudenlaisen hakukäyttäytymisen myötä myös sosiaalisen median sisältöjä kannattaa optimoida siten, että ne ovat löydettävissä oikean kohderyhmän hauissa. Kohderyhmän viestintätyyliin sovitetut sanavalinnat ja hashtagit palvelevat oikean yleisön saavuttamista.

Koukuttaminen ja sitouttaminen

Nyt, kun sisältöä on lähdetty julkaisemaan säännöllisesti on hyvä muistaa myös kohdeyleisö. Lisäarvoa tuovilla sisällöillä saadaan koukutettua kohdeyleisöä jäämään seuraajiin. Heidät olisi hyvä myös sitouttaa eli ottaa ikään kuin mukaan luomaan yrityksen tarinaa. Tarinoiden ja kyselyiden hyödyntäminen sisällön luonnissa sitouttavat seuraajakuntaa. Monesti yksinkertaiset kyselyt kuten “Mitä sisältöä haluaisit seuraavaksi nähdä?” tai “Mikä aihe kiinnostaisi?” , ohjaavat sisällön tekemistä seuraajaystävällisempään suuntaan. Kannattaa myös muistaa vastailla aika-ajoin somessa tulleisiin asiallisiin viesteihin ja kommentteihin.

Pitkäjänteisyys

Täytyy muistaa, että markkinoinnin tavoitteita ei saavuteta yhdessä yössä, vaan tuloksiin pääseminen vaatii myös aikaa. Varsinkin some-markkinoinnissa vie aikansa, että oikea kohderyhmä löytää yrityksesi ja alat kerryttää seuraajakuntaa. Myöskään aina enempi ei ole parempi, vaan pienempi seuraajakunta voi olla sitäkin aktiivisempi ja halukkaampi tukemaan yritystäsi. 

Maksettu mainonta

Orgaanisen sisällön lisäksi on mahdollista luoda maksettuja mainoksia eri kanaviin. Maksetun mainonnan avulla voidaan määrittää haluttu kohderyhmä todella tarkasti. Maksettu mainonta toimii parhaiten niin, että se on jatkuvaa ja sille varataan tarpeeksi suuri budjetti. Pienen summan kerran kokeilut eivät juurikaan tuota tulosta. 

Siispä

Some-markkinointi on hyvä markkinoinnin keino, joka auttaa myös vahvasti brändin ja yrityksen imagon vahvistamisessa. Pahimmillaan huonosti toteutettu mainonta syö brändin imagoa ja uskottavuutta. Kannattaa pitää siis mielessä somea tehdessään eettiset arvot ja toimintatavat. Sosiaalisen median kanssa suunnittelu ja jatkuvuus on kaiken a ja o. Mikäli yrityksellä ei ole resursseja some-markkinointiin, kannattaa ostaa palvelu ulkopuolelta. Pelkästään ulkopuolinen näkemys yrityksestä voi synnyttää uusia ja nerokkaita ideoita somen tekemiseen.