fbpx
Nortte Oy

Miksi yritys tarvitsee SOME-markkinointia?


Sosiaalinen media on vallannut suuren osan meidän päivistämme. Uusien kanavien ja sovelluksien määrä nousee jatkuvasti ja suuri osa niistä on tehty niin koukuttaviksi, että niissä aika hurahtaa oikein huomaamatta. Juurikin tämän vuoksi yrityksen tulisi tehdä SOME-markkinointia. Kuitenkin suoramyynti sosiaalisen median avulla alkaa olla jo aika last season. Kuluttajat haluavat nähdä entistä enemmän relevantimpaa ja arvoa tuottavampaa sisältöä seuraamiltaan yrityksiltä. Erottuvuus ja omalaatuisuus saavat ihmiset kiinnostumaan sisällöstä muita paremmin. 

Brändi-mielikuva

Visuaalisia kanavia käyttämällä yrityksen on helpompi luoda halutunlaista mielikuvaa brändistään. Kuvissa ja videoissa voidaan käyttää yrityksen visuaalista ilmettä. Niihin saadaan upotettua myös yrityksen arvoja ja puhetyyliä. Audiovisuaalisien elementtien avulla yrityksen mainonta on helpompaa tehdä kilpailijoistaan erottuvalla tyylillä. Täytyy muistaa kuitenkin, että brändi tarkoittaa muutakin kuin vain näitä elementtejä. Brändi käsittää kaiken viestinnän, asiakaspalvelun, arvojen ja visuaalisten elementtien väliltä. 

Interaktiivisuus ja viestintä

Somen avulla saadaan viestittyä potentiaalisten asiakkaiden kanssa interaktiivisesti ja saadaan heiltä arvokasta palautetta helposti. Asiasta tai tuotteesta kiinnostuneet vastaavat useimmiten mieluusti palautekyselyyn, mikäli se on tehty mahdollisimman helpoksi ja yksinkertaiseksi. Muunmuassa Instagramin storyt ja tiktok antavat hyvät puitteet tähän. Interaktiivisuuden avulla saadaan koukutettua ja sitoutettua kohderyhmää helposti. Myös yrityksen markkinointiviestintä onnistuu sosiaalisen median avulla suhteellisen nopeasti. 

Kohdentaminen

Useimmissa sosiaalisen median kanavissa kohdentaminen on helppoa. Toki yrityksen tulisi tietää omat kohderyhmänsä mahdollisimman tarkasti, jotta kohdennus voidaan tehdä relevantiksi. Jos mainontaa yrittää tehdä väärälle kohderyhmälle, se tuntuu tuputtamiselta, mutta vastaavasti oikea kohderyhmä voi jopa kiittää sinua, että löysi tuotteesi tai palvelusi. Monesti sosiaalisen median avulla voidaan luoda asiakkaista tiivis ryhmä, joka pysyy lojaalina brändille. Hyvänä esimerkkinä tästä on marimekko-yhteisöt, joiden ryhmiä löytyy mm. facebookista ja instagramista. 

Markkinointia markkinoimatta

Somessa monesti markkinointi saadaan naamioitua normaaliin sisällöntuotantoon. Kun osataan valita oikea kohderyhmä, niin tuote tai palvelu kiinnostaa jo valmiiksi. Tuottamalla relevanttia sisältöä potentiaalinen kohderyhmä saa vaikutteita tuotteista tai palvelusta huomaamattaan. Näin tavoitetut potentiaaliset asiakkaat ovat valmiimpia ostamaan, sillä he ovat itse löytäneet yrityksesi pariin ja todennäköisesti tarvitsevat tai haluavat tuotteesi. 

En kuitenkaan väitä, että jokaiselle yritykselle sosiaalisen median markkinointi olisi täysin relevanttia. Varsinkin B2B yritysten kohderyhmät eivät välttämättä vietä aikaansa SOMEssa. Kuitenkin suuri osa ihmisistä käyttää erilaisia sosiaalisen median kanavia niin vapaa-ajallaan kuin työssään. Sosiaalinen media käsittää niin monta eri kanavaa, että väkisinkin älykännykkää selaileva tulee käyttäneeksi jos jonkinlaisia kanavia. Varsinkin kuluttajapuolelle suunnatussa markkinoinnissa sosiaalinen media on varsin hyvä apukeino. Kannattaakin lähteä rohkeasti kokeilemaan. Monesti omanlainen sisältö ei vaadi suurempaa mietiskelyä vaan se saattaa syntyä ihan luonnostaan.