fbpx
Nortte Oy

Ajankohtaiset digimarkkinoinnin trendit 2023

Digimarkkinointi on ottanut valtavia kehitysharppauksia viimeisimpien vuosien aikana. Se myös kehittyy huimaa tahtia jatkuvasti. Yritysten markkinoinnin täytyy siis jatkuvasti olla ajan hermoilla ja seurata kehitystä. Digitalisaation myötä markkinointi on yhä suurempi osa yritysten kokonaisuutta. Markkinoinnin kanavia ja keinoja alkaa olla jos jonkinlaisia ja niistä täytyy osata valita juuri omaan kohderyhmään sopivat. Tämän vuoksi oman yrityksen kohderyhmien ja ostokäyttäytymisen tunteminen nousevat merkittäviksi tekijöiksi digimarkkinoinnissa. Myös brändäys ja kilpailijoista erottautuminen on korostunut entisestään viimeisten vuosien aikana. Tämän hetken trendit pohjautuvatkin suurelta osin siihen, että osataan tunnistaa ja tuntea omat kohderyhmät. 

Hakutottumusten ja ostokäyttäytymisen muuttuminen

Hakutottumukset ovat muuttuneet paljon siitä mihin ollaan aiemmin totuttu. Digimaailma ja sosiaalinen media ovat muokanneet tapaamme hakea tietoa ja vaikutteita ostopäätöstemme tueksi. Hamme yhä enemmän inspiraatiota ja tietoa somesta, sekä seuraamme vaikuttajien suosituksia. Hakuja tehdään myös enenemissä määrin äänihaun avulla.

Ostokäyttäytymisen muutos pääosin käsittää sen, että enää monikaan ihminen ei kaipaa myyjää koko ostoprosessin ajaksi. Tietoa haetaan paljon verkosta ja vertaillaan eri yrityksiä ja niiden tuotteita sekä palveluita keskenään. 

Videot

Videot ovat olleet jo monia vuosia kovassa nousussa. Nyt eletään kuitenkin aikaa, jolloin yritysten mainosvideot ja ylipäätään videomainonta on tehokasta. Hektisyyden ja kiireen keskellä lyhyet ja ytimekkäät videot toimivat tehokkaimmin. Videoilla voidaan kertoa oleellista informaatiota yrityksen tuotteisiin tai palveluihin liittyen tai ne voivat olla puhtaasti viihdyttävää sisältöä, jolla saadaan asiakaskunta sitoutettua. 

Asiakaspalautteet videolla ovat todella tehokas tapa sekä herättää luottamusta yritystä kohtaan sekä antaa tärkeää informaatiota ostopäätöksen tueksi. Videomuotoinen sisältö on kasvussa ja se on helppo ymmärtää. Myöskin asiakkaan kasvot herättävät luottamusta, sillä asiakaspalautteet on helppo tekaista omasta päästä tekstimuodossa sivuille. 

Koneoppiminen ja tekoäly

Tekoälyn myötä digitaalinen markkinointi on muuttunut paljon. Näiden myötä on mahdollista kerätä ja analysoida käyttäjien dataa sekä sen avulla tutkia kohderyhmien ostokäyttäytymistä ja ostotottumuksia. Tekoälyn avulla voidaan tunnistaa entistä helpommin oikeita kohderyhmiä ja tutkia ostokäyttäytymistä ostopolun eri vaiheissa. Tekoäly tunnistaa myös ostopolussa toistuvia kaavoja ja tapahtumia sekä sen avulla saadaan ennustettua tulevia trendejä. 

Tekoäly kehittyy jatkuvasti ja se tulee muuttamaan markkinoinnin maailmaa vielä entisestään tulevaisuudessa. Lisää tekoälyn hyödyntämisestä digimarkkinoinnissa löydät edellisestä artikkelistamme. 

Personointi

Kaikkea mainontaa ei tehdä enää suurena massana koko kohderyhmälle, vaan mainokset kannattaa personoida. Personointia käytetään useimmiten uutis- ja mainoskirjeissä sekä display-mainonnassa. Mainosten personointi tuo mainostamisen henkilökohtaiseksi ja relevantimmaksi. Miksi haluaisit nähdä mainoksia kesämekosta, kun olet juuri vieraillut sivustolla etsiessäsi uusia työkaluja. Personoidut mainokset eivät enää välttämättä tunnukaan siltä, että sinulle tyrkytetään ostettavaa, vaan ne saattavat auttaa löytämään juuri sinua kiinnostavia tuotteita. 

Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi on ollut kovassa nosteessa viimeisten vuosien aikana. Sitä käytetään paljon erityisesti kuluttajapuolen markkinoinnin apuna. Vaikuttajilla on valmis seuraajakunta, joka luottaa heidän mielipiteisiinsä ja ottaa vaikutteita. Mikrovaikuttaminen on lisääntynyt ja ottanut jalansijaa vaikuttajamarkkinoinnissa. Mikrovaikuttajia ovat Suomen tasolla n. 2000-10 000 seuraajaa omaavat henkilöt. 

Mikrovaikuttajat ovat yleensä paikallisesti tunnettuja henkilöitä, joilla on hyvin sitoutunut ja rajattu kohderyhmä. Heidän etunsa makrovaikuttajiin on se, että heidän pyytämä palkkio tuskin on yhtä korkea, ja heidän kohderyhmänsä saattaa olla hyvinkin tiivis ja siihen voi olla helpompi vaikuttaa. Mikrovaikuttajamarkkinointi on kustannustehokkaampaa, kun mainostetaan jotain paikallista tuotetta tai palvelua. Näin ollen saadaan tavoitettua vain tietyn alueen potentiaaliset asiakkaat. 

Maailma muuttuu ja markkinointi sen mukana

Nykyajan trendit pohjautuvat oikeanlaisen sisällön tuottamiseen oikeanlaiselle asiakassegmentille. Kaikille kaikkea on ei kellekään mitään. Markkinointia kannattaakin suunnitella hyvin ja perehtyä omaan kohderyhmään tarkemmin, jotta loput potentiaaliset asiakkaat saadaan tavoitettua. Digimaailman muuttumisen ja tekoälyn myötä markkinoinnin trendit tulevat muuttumaan entistä tiuhempaan tahtiin. Saa nähdä missä ollaan viiden tai kymmenen vuoden kuluttua!