fbpx
Nortte Oy

Tietosuojaseloste

Päivitetty 22.12.2023

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Nortte Oy
Y-tunnus: 3281779-5
Viitaniementie 10 C
40720 Jyväskylä

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, ota yhteyttä yhteyshenkilöön:

joni@nortte.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteiden hoitamiseksi. Henkilötietoja kerätään käyttäjän omalla suostumuksella.

Käyttäjän erillisestä suostumuksesta henkilötietoja voidaan käyttää myös markkinointitarkoituksissa.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Henkilötietorekisteriin kerätyt henkilötiedot ovat rekisteröidyn antamia tietoja tai palveluiden käytöstä muodostettuja tietoja.

Henkilötietorekisteri voi pitää sisällään seuraavia tietoja:

a) Etu- ja sukunimi
b) Osoitetiedot (katuosoite, postinumero, postitoimipaikka)
c) Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
f) Muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

Tietojen luovutukset ja siirrot

Nortte Oy voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja toimeksiannosta käsitteleville palveluntarjoajille ja alihankkijoille rekisteröidyn suostumuksella.

Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan lain mukaan luovuttaa kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn suostumusta, kun laki tai viranomaismääräys velvoittaa luovuttamaan tietoja.

Rekisteröidyn henkilötiedot sijaitsevat Euroopan unionin (“EU”) alueella sijaitsevalla palvelimella.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot poistetaan, kun henkilötietojen säilyttämiselle ei ole enää perustetta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää yhteyshenkilöltä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvää pyyntöä suorittavalta voidaan pyytää tarkennusta toimeksiantoon ja voidaan pyytää vahvistamaan henkilöllisyys, jotta voimme varmistaa tietojen turvallisen käsittelyn.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyn henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

Huolellisuus- ja suojaamisvelvoite

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan lainsäädännön asettamia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteita, sekä hyvää tiedonhallintatapaa. Henkilötietoja ei käsitellä laajemmin kuin on kulloinkin käyttötarkoituksiin nähden tarpeellista, sekä tiedot ovat suojattu teknisin menetelmin. Teknisiä menetelmiä ovat muun muassa verkkosivujen vahvasti suojattu yhteys, palomuurit, salasanasuojaus ja käyttöoikeussäännöt.

Evästeet

Eväste on tekstitiedosto, joka tallennetaan tietokoneellesi, kun vierailet verkkosivustolla. Evästeiden avulla voidaan esimerkiksi saada tietoa siitä, miten kävijät toimivat verkkosivustolla ja tarjota erilaisia toimintoja.

Sivuillamme evästeitä käytetään sivutoimintojen mahdollistamiseksi. Lisäksi sivuston käytöstä kerätään tietoa Google Analytics ja Hotjar -palveluiden avulla. Tämän kaltaiset tiedot ovat anonyymejä, eikä niitä voida yhdistää yksittäiseen käyttäjään. Analytiikkatiedoilla seuraamme sivuston kävijämääriä ja sivuston toimivuutta.

Meta Pixelin avulla keräämme tietoa sivuvierailuista, joita voidaan hyödyntää mahdollisiin Meta-alustalla suoritettaviin markkinoinnin kohdentamisiin.

Voit muokata evästesuostumuksiasi alla olevasta painikkeesta.