fbpx
Nortte Oy
Hakukoneoptimoinnin kartoitus

Miksi kannattaa tehdä hakukoneoptimoinnin kartoitus? 4 syytä SEO-kartoitukseen

Mitä on hakukoneoptimointi (SEO)?

  • Kävijämäärän lisäämistä nettisivuille.
  • Nettisivujen paremman sijoituksen hakemista hakukoneissa, kuten Google.
  • Nettisivujen teknistä ja sisällöllistä parantelua.

Hakukoneoptimointi, toiselta nimeltään SEO (Search Engine Optimization) on nettisivujen teknistä ja sisällöllistä parantelua, jolla haetaan parempaa näkyvyyttä hakukoneissa, kuten Googlessa. Paremmalla näkyvyydellä tarkoitetaan sitä, että kun hakukoneeseen kirjoitetaan joku yritystäsi koskeva hakusana, niin yrityksesi nettisivut näkyvät tuloksissa mahdollisimman ylhäällä ja mielellään ensimmäisellä sivulla.

Mitä on hakukoneoptimoinnin kartoitus?

Hakukoneoptimoinnin kartoituksella, jota kutsutaan myös SEO-analyysiksi, pyritään löytämään nettisivujen heikkoudet ja vahvuudet optimointia varten. Hakukoneoptimointia tehdessä on hyvä tietää kehityskohteet, joita lähdetään parantamaan. Toinen näkökulma on vahvistaa ennestään vahvoja osa-alueita, sillä hyvää kannattaa monistaa ennemmin kuin huonoa. Hakukoneoptimoinnin kartoituksella saadaan luotua tilannekuvaa asemasta keskeisten kilpailijoiden suhteen.

Laajalla SEO-kartoituksella saadaan luotua raportti nettisivujen nykytilanteesta ja tärkeimmistä optimoinnin kehityskohteista. Raportista saadaan nopealla vilkaisulla hyvä yleiskäsitys siitä, kuinka hakukoneoptimointia täytyy lähteä suorittamaan. SEO-kartoituksella selvitetään, onko nettisivut ylipäätään hakukoneiden löydettävissä ja onko nettisivuilla toimiva sivustorakenne. Nettisivuja tarkastellaan pääosin asiakkaan, eli sivujen käyttäjän näkökulmasta. Nyrkkisääntönä toimii se, että Google pitää siitä, mistä käyttäjä pitää. Laadukas ja oleellinen sisältö vastaa hakijan tarpeeseen ja parantaa siten näkyvyyttä. Hakukoneoptimoinnin kartoituksella selvitetään myös yleistä käyttäjäkokemusta, sekä nettisivujen ulkopuolisten suositusten laatua ja määrää.

4 syytä hakukoneoptimoinnin kartoitukseen

1. Näkyvyyden maksimointi

Hakukoneoptimoinnin kartoituksella saadaan tietoon oleelliset optimoinnin toimenpiteet näkyvyyden lisäämiseksi. Lisääntyvä näkyvyys lisää kävijöitä sivuille. Hakukoneoptimointia voidaan tehdä myös ilman kartoitusta, mutta kartoituksen avulla saadaan yksilöllistä tietoa juuri kyseisen nettisivuston tilanteesta, jolloin näkyvyys on helpommin ja laajemmin saavutettavissa.

2. Kustannustehokas optimointi

Suunnitelma toimii optimoinnin oikotienä. Kuvittele, että olet vieraassa kaupungissa taksin kyydissä ja yrität löytää ystäväsi, jonka sijainnin tiedät vain suurpiirteisesti. Joudut etsimään useita katuja löytääksesi oikean. Jos sinulla on kartta, joka kertoo viimeisimmät paikat, joissa ystäväsi on ollut ja ei varmasti ole ollut, löydät ystäväsi nopeammin kuin summittain paikkoja kiertelemällä. Lisäksi matka tulee halvemmaksi, sekä löytöretki ei veny iltaan asti. SEO-kartoituksella löydät reittisi hakutulosten parhaille sijoituksille nopeammin kuin satunnaisella poikkelehtimisella ja testailuilla, jotka eivät perustu mihinkään tietoon. Lisäksi säästät itse optimoinnin kustannuksissa, sillä se on nopeampaa ja helpompaa tehdä valmiin suunnitelman pohjalta. Vaikka SEO-kartoituksen ja optimoinnin hinnat laskisi yhteen, hinta on silti kustannustehokkaampi verrattuna pelkkään sattumanvaraiseen optimointiin.

3. Nettisivujen terveystarkastus

Hakukoneoptimoinnin kartoitus tarjoaa kattavan raportin sivuston terveydentilasta. Laajakatseisen nykytilaselvityksen avulla saat tietää, onko sivustosi vielä hengissä, vai vaatiiko se hoitotoimenpiteitä. Aika kehittyy nopeaa vauhtia muuttaen verkkosivutekniikoita ja ulkoasuja. Meillä uskalletaan sanoa, onko nettisivusi hitti vai huti. Säännöllinen päivitys auttaa pysymään elossa muutoksen mukana ja siksi on hyödyllistä tarkastuttaa sivut silloin tällöin.

4. Dataa yritysstrategiaan

SEO-kartoituksen tarjoamaa tietoa voidaan käyttää myös yrityksen strategiseen päätäntään. Kartoituksella saadaan dataa siitä, mikä toimii tai ei toimi, sekä se millä kilpailijat erottuvat edukseen. Näitä tietoja voidaan käyttää apuna toimintamallien, tuotepainotusten ja viestinnän tukena. Parhaimmillaan näkyvyyden parantamisen lisäksi saat päätäntään työkalun, jolla myös oikeanlaisten strategisten valintojen vastakaikuna näkyvyys taas lisääntyy entisestään.

Miksi optimointia tehdään juuri Googlen näkökulmasta?

Oletko pohtinut miksi hakukoneoptimoinnista puhutaan usein Google-näkyvyytenä tai miksi Google esiintyy useimmiten hakukoneista puhuttaessa, vaikka on olemassa myös lukuisia muita hakukoneita. Syy tälle on hyvinkin yksinkertainen: Googlen markkinaosuus hakukonemarkkinoilla on viimeisen 12 kuukauden ajalta maailmanlaajuisesti 92% kaikista hakukoneista (Lähde: Statcounter 2023). Eli vain 8% verkosta tietoa hakeva käyttää jotain muuta hakukonetta kuin Googlea. Suomessa Googlen markkinaosuus on melkein 94%, eli melkein kaikki suomalaiset hakevat tietonsa Googlesta. Tästä syystä myös hakukoneoptimoinnin kartoituksessa katsotaan yrityksen sijoitusta pääosin Googlen hauissa.

Hakukoneiden markkinaosuus Suomessa ajalla 2/2022 - 2/2023. Googlen osuus 93.8% ja muut 6.2%.
Hakukoneiden markkinaosuus Suomessa ajalla 2/2022 – 2/2023.
(Lähde: https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share.)

Siispä SEO-kartoitus tiivistettynä

Hakukoneoptimoinnin kartoitus on suunnitelma, joka toimii oikotienä parempien tulosten saavuttamiseen hakukoneoptimoinnissa. Kokonaisedullista näkyvyyttä hakevalle SEO-kartoitus on oikea valinta. Suunnitelman avulla optimoinnissa osataan tehdä oikeita valintoja nopealla aikataululla.

Kuvittele, että olet vieraassa kaupungissa taksin kyydissä ja yrität löytää ystäväsi, jonka sijainnin tiedät vain suurpiirteisesti. Joudut etsimään useita katuja löytääksesi oikean.

Hyvällä SEO-kartoituksella saat nettisivun sisällön näkyviin oikealle kohderyhmälle tehokkaasti. Oikeanlainen optimointi auttaa tavoittamaan oikeat hakusanat Googlessa. Kartoituksen avulla saadaan myös tärkeää tietoa nettisivujen nykytilasta, jotta tiedetään onko sivujen tämänhetkinen toimintamalli tulos vai ulos.