fbpx
Nortte Oy

Mikä on brändi ja miksi kannattaa brändätä?

Mikä on brändi

Brändi tarkoittaa mielikuvaa, joka ihmisille syntyy tietystä yrityksestä tai sen tuotteesta tai palvelusta. Brändi rakentuu maineen ja imagon yhteisvaikutuksena. Imago on yrityksen itse luoma kuva itsestään. Imagoon yritys voi tietoisilla valinnoillaan vaikuttaa paljonkin. Maine taas on yleinen vallitseva käsitys tai mielikuva. Maine kiirii yrityksen ulkopuolelta kuulluista mielipiteistä ja käsityksistä.

Brändi koostuu monen asian yhteisvaikutuksesta. Brändiin vaikuttavat visuaaliset elementit kuten värit, logot, kuvat, kivijalkaliikkeen sisustus ja tunnelma, kuviot jne. Brändiin vaikuttavat myös audiovisuaaliset tekijät kuten puhetyyli, slogan, työntekijöiden kommunikointitapa jne. Brändi ei ole pelkästään näkyviä elementtejä, vaan tietoisesti rakennettu brändi sisältää paljon muutakin. Rakennettu brändi kasautuu yrityksen missioiden ja visioiden kautta. Kuitenkin yrityksen ulkopuoliset henkilöt näkevät vain näkyvän osan brändistä. 

Entäs brändäys ja miksi brändätä

Brändäys tarkoittaa toimia, joilla yritys tietoisesti rakentaa brändiään. Brändäyksen avulla pyritään ohjaamaan ja luomaan halutunlaista mielikuvaa brändille. Brändäykseen kuuluu visuaaliset elementit, toimintatavat, hissipuheet, tarinat ja monet muut seikat. Mitä paremmin brändi on kirkastettu yrityksen sisällä, sen helpommin brändäys onnistuu myös potentiaalisille asiakkaille.

Brändi myy. Yksinkertaisesti monet haluavat ostaa tietyn brändin tuotteita brändin takia. Brändätylle tuotteelle voidaan laittaa kovempi hinta kuin sellaiselle tuotteelle, jolla ei ole brändiä. Hyviä esimerkkejä tästä ovat vaatebrändit. Samaiselle paidalle voidaan laittaa tuplahinta, kun siihen lisätään tunnetun brändin logo. Silti kalliimpi logolla varustettu paita menee paremmin kaupaksi kuin halvempi ilman logoa. 

Brändin avulla myydään asiakkaille halutunlaista mielikuvaa. Esimerkiksi monet shampoo-merkit myyvät mielikuvaa kiiltävistä ja tuuheista hiuksista sen sijaan, että myisivät pelkkää tuotetta hiusten puhdistamiseen. Brändi jää brändäämätöntä tuotetta paremmin mieleen. Hyvin ja näyttävästi luotu brändi kiinnittää huomion ja auttaa erottumaan muista kilpailijoista. Mitä enemmän tietyllä tuotteella tai palvelulla on kilpailijoita, sen suuremmassa merkityksessä brändi ja brändäys näyttäytyy. 

Moni meistä on tottunut kaupassa käydessään valitsemaan tietynlaiset tuotteet hyllyiltä. Monesti ne napataan sen ihmeempiä miettimättä. Mikäli hyvä tuote on ostettu kerran, se ostetaan todennäköisesti myös ensikin kerralla. Kun saman brändin tuotteita tulee kaupassa vastaan, osuu tuttu merkki silmään ja saatetaan vaihtaa muitakin tuotteita kyseiseen brändiin.

Nortikkelikuvat 4
Brändätylle tuotteelle voidaan asettaa kovempi hinta

Siispä

Brändäys kannattaa. Kuten aiemmin jo kävi ilmi, niin monikin seikka puoltaa brändäystä. Joskus voi käydä niin, jos brändiä ei ole luotu yrityksen toimesta tietoisesti, niin asiakkaat luovat ikään kuin itse brändiä ja mielikuvia. Monesti, kun näin käy, niin mielikuvat voivat olla ei toivottuja yritykselle. Kannattaa siis itse luoda yrityksestä halutunlainen mielikuva. Brändinrakennus ottaa oman aikansa ja sen vuoksi siihen kannattaakin palkata ammattilainen mukaan, mikäli oma aika ei riitä tai osaamista ei yrityksen sisältä tähän löydy.