fbpx
Nortte Oy
Digimarkkinoinnin trendit 2024

Digimarkkinoinnin trendit vuonna 2024

Jotta pääsisit digimarkkinoinnin trendien aallonharjalle vuonna 2024, tein tutkimuksen yhteistyössä Googlen tekoälyn kanssa. Tutkimme Norttella myös lukuisia muita verkkolähteitä, sekä markkinointitoiminnan muutoksia omasta kokemuksestamme. Kysyin tekoälyltä digimarkkinoinnin trendeistä vuonna 2024. Valikoin Google Gemini (ennen Bard) -tekoälytyökalun siksi, koska se osaa etsiä ajankohtaista tietoa eri tietolähteistä ja tämä ominaisuus on ilmaiseksi sinunkin saatavillasi. Täysin luotettava sekään tekoäly ei tietysti ole, mutta Geminin antamat vastaukset on tarkistettu useammasta lähteestä ja aika hyvin tekoäly osasi tuoda tämä hetken nousevat trendit. Suurimpana näistä tietysti tekoäly itsessään. Google Gemini-tekoälyn vastaukset on kursivoituna ja muu teksti normaalisti ihmisälyn kirjoittamaa. 

1. Tekoälyn hyödyntäminen

Tekoäly (AI) mullistaa digimarkkinointia, ja sen käyttö tulee yleistymään yhä enemmän vuonna 2024. AI:ta voidaan hyödyntää esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

  • Kohdentaminen: AI auttaa tunnistamaan asiakkaiden tarpeet ja mieltymykset, jotta markkinointiviestit voidaan kohdentaa mahdollisimman tehokkaasti.
  • Sisältötuotanto: AI voi luoda automaattisesti tekstiä, kuvia ja videoita, mikä säästää markkinoijien aikaa ja vaivaa.
  • Analytiikka: AI auttaa analysoimaan markkinointikampanjoiden tuloksia ja optimoimaan niitä parhaan mahdollisen tehokkuuden saavuttamiseksi.

Kuten tämänkin artikkelin apukäsi – tekoäly kehittyy huimaa tahtia eteenpäin ja sitä käytetään entistä monipuolisemmin eri aloilla ja alustoilla. Useita tekoälytyökaluja ei välttämättä huomaakaan tekoälyksi, kun ne ovat jo niin suuri osa arkipäivää ja integroitu käyttämiimme alustoihin. Näistä hyvänä esimerkkinä Adoben kuvankäsittelyn työkalut. Myös chat-pohjaisia tekoälytyökaluja on kehitetty useamman yrityksen toimesta. Näistä tunnetuin OpenAI:n kehittämä ChatGPT, mutta muun muassa Google sekä Microsoft ovat luoneet omat versionsa, Google omalla kielimallillaan ja Microsoft GPT:en pohjautuen. 

Tekoäly tuo huomattavasti helpotusta markkinoinnin eri osa-alueille. Generatiivinen tekoäly osaa käsitellä suuria tietojoukkoja tehokkaasti, jolloin personointia voidaan tehdä pintaa syvemmin. Kannattaa kuitenkin muistaa, että tekoälyn luoma sisältö ei välttämättä puhuttele omaa kohderyhmääsi. Jotkin kohderyhmät kaipaavat enemmän yrityksen henkilökohtaisempaa sisältöä ja saattavat kokea tekoälyn luoman sisällön liian etäiseksi yrityksestä.

Tekoälyn myötä myös totuuskäsityksemme on muotoutumassa. Alamme yhä laajemmin ymmärtää erilaisten nousevien esimerkkien kautta, ettei kaikki netissä nähty ole totta ja aitoa. Ennen tulkitsimme vain tekstin lähteitä ja aitoutta, mutta nyt mediakriittisyys on yhä vahvemmin relevanttia muiden mediatyyppien kanssa. Tekstin lisäksi, kuvia ja videoita tuotetaan paljon tekoälyllä ja niihin lisätään AI:lla kopioitu ääni. Nämä saadaan tälläkin hetkellä vaikuttamaan aidoilta, joten kuluvana vuonna tulemme näkemään, kuinka internetsisältöihin tullaan lähtökohtaisesti suhtautumaan. Tekoälyn harhaanjohtava käyttö saattaa aiheuttaa sen, että lähtökohtaisesti kaikki verkosta saatu tieto koetaan valheelliseksi, kunnes toisin todistetaan. Mediakriittisyyden tueksi tarvitaan uusia keinoja esittää ja tunnistaa aito sisältö.

2. Videoiden merkityksen kasvu

Videot ovat yksi tehokkaimmista tavoista tavoittaa asiakkaita verkossa. Vuonna 2024 videoiden käyttö tulee yleistymään entisestään, ja markkinoijien on varmistettava, että heillä on laadukasta videomateriaalia tarjottavanaan.

Joskin sanomatta selvää, että yrityksen mainonnassa visuaaliset elementit ovat tärkeässä roolissa. TikTokin ja Instagramin Reelsien yleistyttyä myöskin yritysten mainonnassa videoiden merkitys korostuu. Videoiden tuleei olla omaperäisiä sekä ytimekkäitä. Videoita katsotaan viihdyttääkseen, mutta osa hakee myös tietoa itselleen mielenkiintoisista aiheista. 

Vuosi 2024 tulee olemaan lyhytmedian aikakautta. Nopeilla ja välähdyksen omaisesti etenevillä sisällöillä pyritään koukuttamaan muun informaatiotulvan seassa. Lyhytmedia monikanavaistuu ja sitä hyödynnetään yhä useammilla alustoilla vakiintuneena sisältötyyppinä. Toisaalta tämä voi tarjota erottumismahdollisuuden niille, jotka tuottavat pidempiä tarinankerronnallisia videoita.

Yhtenä nostona videoformaatin osalta, etenkin nuorempi väestö hakee enemmän sosiaalisen median alkuperäisen tarkoituksen mukaista sosiaalista puolta seuraamalla livevideoita. Livevideoilta halutaan ajankohtaista sisältöä ja vuorovaikutteisuutta. Livelähetykset ovat hyvä paikka pysähtyä nopeiden välähdysten täyttämän someseinän keskellä. Muutoin nopeatempoisessa sisällössä livevideolla on hyvä mahdollisuus saada katsoja pysähtymään aiheen äärelle pidemmäksi aikaa kuin 30 sekunniksi.

3. Ääniohjauksen yleistyminen

Ääniohjauksen käyttö tulee yleistymään vuonna 2024, ja markkinoijien on varmistettava, että heidän verkkosivunsa ja markkinointimateriaalinsa ovat optimoitu ääniohjaukselle.

Ääniohjaus on muokannut jo hakutuloksia ja niiden ulkomuotoa. Oletkin jo huomannut kuinka mm. Googlen hakutulosten alkuun ilmestyy tiivistelmiä hakemaasi kysymykseen tai lisäkysymyksiä, joihin on koottu vastauksia eri verkkosivuilta. Ääniohjaus näin ollen myös vaikuttaa verkkosivujen rakenteeseen ja sisältöön. Osa yrityksistä onkin alkanut luomaan sisältöään vastausten muodossa kysymyksiin.

Sivustojen rakentamisessa tulee huomioida yhä enemmän rikastettujen hakutulosten (rich snippet), kuten kysymys-vastaus-laatikoiden tai tuotetietojen esittäminen hakutuloksissa. Hakukoneessa ei välttämättä kilpailla enää vain ensimmäisestä sijasta, vaan niin sanotusta nolla-sijoituksesta, eli esimerkiksi ennen hakutuloksia näytettävästä nostosta. Sinne päästäkseen sivujen tieto on jäsenneltävä tietokoneelle helposti luettavaan muotoon (structured data). Jos työskentelet verkkosivujen rakentamisen parissa ja haluat tietää lisää jäsennellyn tiedon esittämisestä, kannattaa myös tutustua edellä mainittujen lisäksi hakusanoihin schema ja mikrodata.

4. Tietosuojan merkityksen kasvu

Asiakkaat ovat yhä tietoisempia henkilötietojensa käsittelystä, ja vuonna 2024 markkinoijien on varmistettava, että he noudattavat tiukkoja tietosuojamääräyksiä.

Nykyisen tietosuoja-asetuksen mukaan muun muassa verkkosivuilla tulee kertoa mitä tietoja kerätään, mihin tarkoitukseen ja kuinka pitkään nämä tiedot säilyvät yrityksen hallinnassa. Tietojen keräämiseen on aina kysyttävä selkeästi suostumus. GDPR vaikuttaa yksityishenkilöiden tietojen käsittelyyn niin yritysten kuin viranomaisten toimesta. Euroopassa on odotettavissa uusi tietosuoja-asetus (GDPR) vuonna 2024. Uusi asetus tulee vaikuttamaan tietosuojan läpinäkyvyyteen ja tietojen käsittelyyn entistä tarkemmin. Erityisesti yritysten vastuun ja velvoitteiden osalta odotetaan tarkempia linjauksia tietosuojan osalta.

5. Henkilökohtaisen asiakaskokemuksen tarjoaminen

Asiakkaat odottavat yhä enemmän personoitua ja yksilöllistä palvelua. Vuonna 2024 menestyvät markkinoijat keskittyvät tarjoamaan asiakkailleen ainutlaatuisen ja personoidun kokemuksen.

Tietoa tulee joka suunnasta jatkuvalla syötöllä. Saadaksesi asiakkaan huomion muiden joukosta, tulisi digimarkkinoinnin olla entistä personoidumpaa. Hyvä esimerkki on sähköposti- ja bannerimainokset, jotka saadaan kohdennettua hakemiisi tuotteisiin. Tekoälytyökaluilla tulee olemaan merkittävämpi rooli laajojen tietojoukkojen hyödyntämisessä personoinnissa, kuten kohdassa 1 (Tekoälyn hyödyntäminen) kerroimme.

6. Jatkuvan oppimisen tärkeys

Digimarkkinointi kehittyy jatkuvasti, joten markkinoijien on oltava valmiita oppimaan uusia taitoja ja pysymään ajan tasalla uusimmista trendeistä.

Nykypäivän digimarkkinoinnissa ei enää riitäkään se, että on oppinut luomaan värikkäitä bannerimainoksia nettisivuille 2000-luvun alussa. Markkinoijan tulee olla jatkuvasti hereillä markkinoinnin kehityksen kanssa. Uusia kanavia otetaan käyttöön jatkuvasti ja vanhat kanavat menettävät mielenkiintoa. Varmistamattoman lähteen mukaan keskimääräinen käyttäjä viettää aikaansa seitsemässä kanavassa. Tämän myötä yritysten kanavapriorisointi korostuu. Täytyy löytää tehokkaimmin omaa toimintaa palvelevat kanavat sen sijaan, että tekisi markkinointia heikolla tuloksella kaikissa mahdollisissa kanavissa. Kaikkia kanavia ei kuitenkaan tämän vuoksi kannata poistaa optimointisyistä, sillä sopivalla tasolla tehtynä monikanavaisuus palvelee tehokkaasti asiakaskokemusta. 

Tavoitettavuuden ja sijoituksesta saadun tuloksen (ROI) kanssa tullaan näkemään tasapainottelua kun seurataan kanavien syntymistä ja kehitystä. Esimerkiksi vuoden 2024 aikana tullaan näkemään liikehdintää erityisesti viestipalvelu X:n ja Instagran Threadsin välillä. Aika näyttää, minkä kanavan käyttäjät ottavat ensisijaisesti omakseen ja näiden muutosten seuraaminen auttaa pysymään mukana oman kohderyhmän valitsemissa kanavissa. 

7. Virtuaalitodellisuus markkinoinnissa

Tekoälyn lailla virtuaalitodellisuus nostaa suosiotaan. Enää virtuaalitodellisuus ei ole vaan rikkaiden hupia sillä se kehittyy ja yleistyy valtavasti. Yritykset ovat myös alkaneet hyödyntämään virtuaalitodellisuutta omassa markkinoinnissaan ja asiakaskokemuksensa parantamisessa. Esimerkiksi nettishoppailun kokemus voidaan luoda täysin virtuaalitodellisuuteen, johon luodaan jäljitelmä kivijalkaliikkeestä. Myös tapahtumat ja koulutukset voivat saada uusia elementtejä virtuaalitodellisuuden ansiosta. 

8. Sosiaalisen median kaupankäynnin nousu

Yhä useammat asiakkaat tekevät ostoksia suoraan sosiaalisen median alustoilla. Vuonna 2024 markkinoijien on panostettava sosiaalisen median kaupankäyntiin, jotta he voivat tavoittaa nämä asiakkaat.

Globaalina ilmiönä sosiaalisessa mediassa shoppaillaan. Tämä kohta koskee erityisesti, jos teet kansainvälistä liiketoimintaa. Erityisesti nuorempi väestö on tykästynyt tekemään ostoksiaan käyttämissään sosiaalisen median palveluissa. Metan kanavissa Instagramissa ja Facebookissa on jo pidemmän aikaa ollut oma kauppapaikka yrityksille, mutta nyt myös Youtube ja TikTok ovat ottaneet tämän ominaisuuden käyttöön. Somekauppojen liikehdintä on tapahtunut toistaiseksi lähinnä valtameren takana Yhdysvalloissa, mutta seuraamme mielenkiinnolla, missä vaiheessa nämä rantautuvat vahvemmin kotimaiseen markkinointiin.

9. Vastuullisuuden korostuminen

Vastuullisuus pysyy yhä markkinoinnin trendinä. Etenkin haastava maailmanpoliittinen tilanne saa pohtimaan omia valintoja ja niiden vaikutuksia. Ostopäätöksiä tehdessä katsotaan yhä tarkemmin tuottajan alkuperää ja kotimaisuutta. Osittain haastavista taloustilanteista huolimatta, vastuullisuustietoisuuden lisääntyessä, halutaan tehdä enemmän päätöksiä brändi-imagon ja tuotetun arvon perusteella. Vastuuttoman toiminnan halpa tuote ei ole enää yhtä houkutteleva.

Vastuullisuutta tulee näyttää yhä perustellummin, kuinka se näkyy päivittäisessä toiminnassa. Viherpesuun liittyen on odotettavissa uutta sääntelyä, jolloin korulauseiden sijaan esitettyjen ympäristöväittämien tulee olla todenmukaisia ja selkeästi perusteltuja. 

Vastuullisuuden esittämisessä korostuu myös läpinäkyvyys ja ostopäätöksiä tehdessä halutaan yhä enemmän valita yrityksiä, joilla on kasvot. B2B (business to business) ja B2C (business to customer) myynnin sijaan korostuu H2H (human to human) myynti. Ihminen haluaa ostaa luotettavalta ihmiseltä, jolloin myös markkinoinnissa ihmiskasvojen rooli lisääntyy. Tähän liittyy osaltaan myös UGC (user generated content) -markkinoinnin aseman säilyminen, kun halutaan hyödyntää vaikuttajia rakentamaan luottamusta asiakkaiden ja yrityksen välille.

Digimarkkinoinnin trendit 2024 yhteenvetona

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä digimarkkinoinnin trendeistä vuonna 2024. Menestyvät markkinoijat ovat valmiita sopeutumaan uusiin trendeihin ja hyödyntämään niitä parhaalla mahdollisella tavalla.

Vuoden 2024 digimarkkinoinnin trendit keskittyvät tekoälyn hyödyntämiseen, videoiden kasvavaan merkitykseen, ja sosiaalisen median käyttäytymismalleihin ja hakukonenäkyvyyden optimointiin. Uudet sääntelyt asettavat velvoitteita yrityksille ja muuttavat markkinointityötä. Tietosuojakäytänteet ajavat markkinointitiimejä oppimaan myös uusia kohdentamismenetelmiä, sekä vastuullisuustietoisuuden lisääntyessä on näytettävä yhä läpinäkyvämmin yrityksen vastuullisuustoimia. Monialaisesta ja nopeasta muutostahdista huolimatta, personoitu palvelu ja jatkuva oppiminen auttavat pysymään aallonharjalla. Olet ottanut oikean askeleen siihen suuntaan jo luettuasi tämän artikkelin.

Voit myös halutessasi katsoa vuoden 2023 digimarkkinoinnin trendit.

Muokattu 16.2.2024: Google Bard vaihtui Geminiksi pian artikkelin julkaisun jälkeen.