fbpx
Nortte Oy

Mihin markkinointia tarvitaan, jos yritys tekee myyntiä?

Markkinoinnin tavoitteena yritykselle on myynnin lisääminen. Tämän vuoksi markkinointi sekä myynti kulkevat käsi kädessä, tai ainakin niiden tulisi tehdä näin. Jos kerran markkinointi lisää myyntiä, niin miksei sitten myynti voi olla pelkkää myyntiä? Mikä markkinoinnin rooli on tässä kokonaisuudessa?

Brändin vahvistaminen

Markkinoinnin avulla voidaan vahvistaa yrityksen brändiä ja luotua järjestelmällisesti haluttua mielikuvaa yrityksestä. Markkinointiviestintä, ulkoasu, tekstit jne. viestivät kuluttajalle omanlaistaan kuvaa yrityksestä ja sen toiminnasta. Ilman näitä keinoja, muistikuva yrityksestä jää hieman laimeaksi. Hyvin luotu brändi auttaa erottumaan kilpailijoista positiivisesti. Yritys, jolta löytyy brändi, jää useimmin mieleen kuin vastaava jolla ei ole sitä. Halutunlaisen brändin avulla saadaan houkuteltua potentiaalisia asiakkaita yritykselle. Heille on helpompi myydä, sillä he ovat jo valmiiksi kiinnostuneita yrityksestä ja brändistä. 

Tunnettuuden kasvattaminen

Markkinoinnin avulla voidaan tehdä yritystä tunnettavammaksi. Moni kysyy palvelua tai tuotetta hankkiessaan neuvoja ja referenssejä tutuiltaan. Tuote tai palvelu päädytään ostamaan todennäköisemmin, jos yksi tai useampi läheinen on suositellut sitä. Mitä enemmän ollaan kuultu yrityksestä, sitä suuremmalla todennäköisyydellä päädytään  ostamaan sieltä. Näkyminen monissa markkinoinnin kanavissa herättää luottamusta ja uskottavuutta yritystä kohtaan.

Asiakkaiden sitouttaminen

Asiakkaita voidaan sitouttaa markkinoinnin avulla yritykseen. Ostopolun alkupäässä asiakasta voidaan sitouttaa yritykseen ostopäätöksen helpottamiseksi. Yrityksestä, josta jo tietää jotain ja tuntuu tutummalta kuin toinen, on helpompaa ostaa tuote tai palvelu. Ostaneita asiakkaita pyritään sitouttamaan yritykseen lisämyynnin kautta. Uutiskirjeet, alennuskoodit jne. toimivat hyvinä houkuttimina saada asiakas ostamaan uudelleen.

Myynnin lisääminen ja helpottaminen

Myynnin tavoin markkinoinnin on tarkoitus tuottaa lisää asiakkaita ja täten lisää myyntiä. Se ero myynnin ja markkinoinnin välillä kuitenkin on, että markkinointi tuo asiakkaita, jotka ottavat pääsääntöisesti itse yhteyttä tai ostavat ja myynnin tuomia asiakkaita täytyy useimmiten myyjän itse lähestyä. Markkinoinnin avulla asiakkaille ei tarvitse syöttää myytävää tuotetta tai palvelua sillä he ovat valmiiksi jo kiinnostuneita siitä. Heidät täytyy vain enää vakuuttaa, että he todella tarvitsevat yrityksesi tuotetta tai palvelua. 

Siispä

Markkinoinnilla on kuin onkin muitakin tarkoituksia kuin myynnin lisääminen. Yrityksen ulkokuva ja brändi on helppo tunnistaa markkinoinnissa käytettävän grafiikan ja muiden tunnusmerkkien avulla kilpailijoistaan. Ilman markkinointia, yrityksen olisi huomattavasti vaikeampaa saada luotua potentiaalisille asiakkailleen halutunlaista mielikuvaa. Markkinoinnin avulla saadaan monta kärpästä samalla iskulla. Niin brändi, mielikuvat kuin myyntikin hoituvat samalla kertaa. Kaiken lisäksi myynnin henkilöstölle ei jää niin suurta taakkaa harteille, kun markkinointi toimii tukena myynnin lisäämisessä.